Možemo!
Pazin

Lokalnu grupu Možemo! Pazin čine članovi i članice stranke Možemo! te simpatizeri, entuzijastkinje i aktivisti koji i koje dijele viziju Pazina kao grada u kojem se živi ispunjeno i dostojanstveno.

O nama

Lokalnu grupu Pazin političke platforme Možemo! čine članovi i članice stranke Možemo! te simpatizeri, entuzijastkinje i aktivisti koji i koje dijele viziju Pazina kao grada u kojem se živi ispunjeno i dostojanstveno.
Svojim djelovanjem želimo stvoriti transparentan, odgovoran i uključiv Grad koji svoje građanke i građanke informira, pita i potiče, koji im vjeruje, a građani i građanke vjeruju njemu; grad u kojem ćemo, međusobno se podržavajući, zajedno rasti i graditi živ, empatičan i samosvjestan Pazin. Želimo grad u kojem se lagano, pošteno i odgovorno posluje i u kojem su gradske službe podrška i partner. Želimo grad koji svoj razvoj planira cjelovito, dugoročno i održivo.

Mi smo

Možemo! Pazin - Suzana Jašić

Suzana Jašić

Gradonačelnica, politologinja i društveno angažirana osoba na lokalnoj i nacionalnoj razini, najktivnija vijećnica u Gradskom vijeću Pazina 2017-2021.

Suzana Jašić rođena je u Pazinu u kojem, uz osnovnu školu u Sv. Petru u Šumi, završava muzičku školu, a potom i gimnaziju. U Zagrebu diplomira na Fakultetu političkih znanosti i aktivira se u civilnom društvu, najprije kroz studentske organizacije i medije, a potom 1997. sudjeluje u osnivanju Gonga. Od 1999. vodi i razvija Gong i njegove aktivnosti, sudjeluje u osnivanju međunarodne organizacije za promatranje izbora ENEMO, sudjeluje u pisanju izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama, jača kapacitete organizacija civilnog društva i javnih institucija u području izbornih procesa, razvoja civilnog društva i antikoruptivnih politika u zemljama na području Balkana, bivšeg SSSR-a, Afrike, Bliskog Istoka i Azije. Od 2003. do 2009. članicom je Programskog vijeća HRT-a u kojem se zalaže za transparentnost, javne sadržaje i slobodu medija i novinara. S čela Gonga odlazi 2009. godine kad se vraća u Pazin u kojem koordinira implementaciju Gongovog pilot projekta “Pazi(n), proračun”. U Pazinu zasniva obitelj, a 2016.godine postaje vlasnicom obrta za poslovno savjetovanje kroz koji radi na organizacijskom i programskom razvoju niza neprofitnih organizacija u Hrvatskoj i u regiji te provodi evaluacije EU projekata. Od 2014. godine predstavnica je roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u kojem promiče i zagovara transparentnost i bolje uvjete rada te boravka djece. Od 2017. do 2021. najaktivnija je vijećnica u Gradskom vijeću Pazina, o svom političkom radu kontinuirano informira javnost i komunicira sa zajednicom (www.facebook.com/suzanajasicpazin ). Na svibanjskim lokalnim izborima 2021. izbrana je za gradonačelnicu Pazina. “Politika, briga za javno, zajednicu i ljude za mene je vrhunac ljudske djelatnosti i kreacije. Iskrena politika traži trud, osobni integritet, razum i srce, a kad to imamo, Možemo! neslućeno mnogo.”
Možemo! Pazin - Enna Peroš

Enna Peroš

Nastavnica informatike, sportašica, tajnica Sportsko penjačkog kluba Hiperaktiv i potpredsjednica Hrvatskog sportsko penjačkog saveza.

Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje završava u Pazinu. Završetkom sveučilišnog fakulteta informatike u Rijeci stječe zvanje magistre edukacije informatike i zapošljava se u školstvu te radi kao nastavnica informatike u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile i Pazinskom kolegiju - klasičnoj gimnaziji Pazin s pravom javnosti. Od ranog djetinjstva aktivno se bavi sportom, a krajem 90-ih počinje se baviti sportskim penjanjem i vrlo rano preuzima ulogu tajnice Sportko penjačkog kluba Hiperaktiv. U želji uključivanja većeg broja djece i mladih u sport, preuzima i vođenje treninga za djecu i mlade. U Pazinu zasniva obitelj te se od 2011. aktivno bavi uključivanjem žena u sport i aktivan život obitelji kroz socijalizaciju djece i roditelja na penjalištima u prirodi. Sudjeluje i na osnivačkoj skupštini Sportsko penjačkog saveza Istarske županije kojega je trenutno tajnica, a 2020. godine pokreće uspješnu inicijativu za osnivanjem Hrvatskog sportsko penjačkog saveza te se trenutno nalazi u četverogodišnjem mandatu u ulozi potpredsjednice Saveza. Predstavnica je u Zajednici sportskih udruga Grada Pazina gdje se zalaže za transparentnost rada Zajednice i Grada. Članica je Vijeća roditelja Osnovne škole V. Nazora Pazin gdje zagovara bolje uvjete za rad i transparentnost rada škole. S obzirom da Pazin vidi kao mjesto mogućnosti za bolju budućnost, želja joj je da zajedno sa ljudima okupljenima oko vrijednosti koje njeguje i promovira Politička platforma Možemo! doprinese stvaranju grada koji će mlade privlačiti i zadržati, grada bogatog sadržajima i mogućnostima.
Možemo! Pazin - Jelena Pacijent

Jelena Pacijent

Informatičarka i programerka s interesima za ekologiju, roditeljske politike i politike za djecu i mlade.

Rođena je i odrasla u Zagrebu gdje je završila osnovnu i muzičku, a potom i ekonomsku školu. U Varaždinu završava studij informatike na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, smjer Primjena informacijske tehnologije u poslovanju. Od 2007. radi kao programerka, a od 2009. živi u Pazinu u kojem zasniva obitelj i otvara obrt za računalno programiranje. Volontirala je u ekološkim udrugama te su joj teme zaštite okoliša i održivog razvoja, uz roditeljske politike i politike za djecu i mlade, u fokusu interesa. Vjeruje da svaki pojedinac može! i treba pridonijeti boljem danas i boljem sutra u gradu u kojem živi.
Možemo! Pazin - Marina Udovičić

Marina Udovičić

Društveno angažirana studentica geodezije s interesima u području youthworka (rada s mladima), digitalizacije i urbanizma te ekologije, umjetnosti i tradicije.

Marina Udovičić odrasla je u Pazinu, pridružila nam se kao maturantica opće gimnazije u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, a danas je studentica geodezije u Zagrebu. Od osnovnoškolskih dana bavi se folklorom u Folklornom društvu Pazin, a bavila se i amaterskom radiogoniometrijom pri Radio klubu Pazin s kojim je došla do svjetskog omladinskog prvenstva u ARDF-u u Češkoj 2018. godine. Voli pomagati i rado se uključuje u volonterske akcije pazinskih udruga i humanitarne akcije. Članica je Crvenog križa. Želi se obrazovati, usavršavati i doprinositi svome gradu, a posebno je zanima područje rada s mladima (youth worka), digitalizacije i urbanizma te ekologije, umjetnosti i tradicije. Vjeruje u zajednički cilj i u to da Možemo! bolje.
Možemo! Pazin - Goran Farkaš

Goran Farkaš

Svira i pjeva u Veji, glazbenik koji tradicijske instrumente poznaje u dušu, edukator i ekološki aktivist.

Goran je odrastao u Pazinu. Paralelno s pohađanjem srednje škole u Pazinu, pohađa i Glazbenu školu „Ivan Matetić Ronjgov“ u Puli (smjer: udaraljkaš), nakon čega upisuje studij muzikologije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Danas svira desetak tradicijskih instrumenata, a kao glazbenik djeluje u nekoliko sastava: „Veja”, „Kazan”, „MarusicIsTrio”, „La Bite Band” i drugi. Do sad je surađivao a mnogo glazbenika i glazbenih sastava. Neki od njih su: Dario Marušić, Nigel Osborne (Edinburgh), Toni Pešikan (Sarajevo), La Bite Band (Pariz), Gustafi, Andor Vegh (Pečuh), Hazemina Đonlić (Ljubljana), Lorenzo Niego (Napoli), Hrvatski gajdaški orkestar, Ensamble Transatlantico de Folk Chileno (Chile). U pazinskom aktivističkom i kulturnom životu djeluje od najranijih nogu kroz različite udruge i inicijative (folklor, Klub mladih, Naš Potok). Niz je godina sudjelovao i kao edukator i voditelj na festivalu Sedam dana stvaranja, surađivao s Teatrom Ulyses, organizirao TradInEtno world music festival u Pazinu, pohađao brojne međunarodne glazbene treninge, kampove i seminare. Prije osam godina osniva udrugu TradInEtno koja za cilj ima očuvanje i promicanje kulture i kulturne baštine središnje Istre te započinje s glazbeno-pedagoškim radionicama u područnim dječijim vrtićima te organizira niz glazbenih događanja i susreta na koja se rado odazivaju glazbenici i glazbenice iz različitih dijelova svijeta. Zbog Gorana Farkaša, u svijetu etno glazbe, Pazin je ime.
Možemo! Pazin - Dunja Pejić

Dunja Pejić

Danas poduzetnica, nekad radila u državnoj upravi i uzgajala povrće po organskim principima, kontinuirano društveno angažirana.

Dunja je diplomirala turizam i geografiju u Novom Sadu, magistrirala na London Metropolitan Univerzitetu, a tijekom godina dodatno je pohađala dva Fellowship programa (jedan u Lisabonu, drugi u Londonu) te međunarodne treninge iz područja održivog turizma i njegovog razvoja u zajednici (Japan, Malezija). U javnoj upravi radila je 16 godina, od čega je 10 godina bila voditeljica odjela u Ministarstvu trgovine i turizma u Banjaluci, a paralelno se nekoliko godina bavila uzgojem povrća po organskim principima promovirajući vrijednosti važne za društvene promjene. Dunja je bila i potpredsjednica JICA Alumni asocijacije u BIH te jedna od inicijatorica i aktivna sudionica uspješne Građanske inicijative Borik u Banjaluci. Od 2018.godine živi u Pazinu, a kako tu misli i ostati, želi zajedno sa ljudima koji su okupljeni oko vrijednosti koje njeguje i promovira Politička platforma Možemo! doprinijeti da Pazin bude poželjno mjesto za život koje uči, raste i razvija se, ali ne na štetu, već na ponos budućih generacija.
Možemo! Pazin - Dragan Družeta

Dragan Družeta

Zamjenik gradonačelnice, poduzetnik u sektoru građevine, osnivač i aktivist nekoliko pazinskih udruga i inicijativa, u dva mandata nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Pazina.

Odrastao je u Pazinu u kojem je završio matematičko informatičku gimnaziju. Od 1994. poduzetnik je u sektoru građevine. U društvenom životu Pazina aktivan je od osnovne škole, najprije kao član Saveza izviđača, a potom i kao jedan od osnivača i člana udruga "Klub Mladih Bad Taste", "Albus", Speološko društvo "Istra", "Jules Verne Klub". Aktivno je surađivao s Radio Klubom Pazin te Gongom. Sudjelovalo je u nizu ekoloških akcija te u organizaciji različitih kulturnih manifestacija, od Istrakona do Sedam dana stvaranja. U dva mandata bio je vijećnik u Gradskom vijeću i član Gradskog odbora za prostorno planiranje i komunalnu djelatnost. Ponosni je hrvatski branitelj. Na svibanjskim lokalnim izborima izabran je za zamjenika gradonačelnice.
Možemo! Pazin - Iva Bakarčić

Iva Bakarčić

Poslovno vezana za turstički sektor, svojim radom želi doprinijeti boljem poslovnom okruženju i društvenom ozračju u Pazinu.

Iva Bakarčić odrasla je u Pazinu u kojem i danas živi s obitelji. Završila je komercijalnu školu nakon koje se zapošljava u turističkom sektoru s kojim je i danas poslovno vezana. Po prvi se puta uključuje u politiku jer želi preuzeti odgovornost za bolje pazinsko sutra. Pridružuje se Možemo zbog drukčije politke koju provode kroz rad u Saboru i zbog lokalnog tima koji se okupio u Pazinu i za koji smatra da ima jasnu viziju kako Pazin promijeniti na bolje i učiniti ga zadovoljnijim. Svojim radom želi doprinijeti boljem poslovnom okruženju i društvenom ozračju.
Možemo! Pazin - Nikša Peroš

Nikša Peroš

Grafički dizajner, glazbenik, sportaš, ekolog koji politički angažman smatra nužnim kako bi se u gradu dogodile pozitivne promjene.

Osnovnu i srednju školu završava u Pazinu, a po zanimanju je grafički dizajner. Interesi ga vode dalje od grafičkog dizajna u smjeru strojeva, programiranja i umjetne inteligencije. U više navrata poslovno se uputio u zemlje Europe s naglaskom na Švedsku, ali život ga je uvijek vratio u mjesto mira i slobode, Pazin. Slobodan je glazbenik bas gitare koju i dalje svira iako se odrekao muzičke karijere. Aktivan je sportaš te se cijeli život zalaže za zelenu politiku i očuvanje okoliša sudjelujući i organizirajući razne ekološke akcije, ponajviše na području Pazina. Politički angažman smatra nužnim kako bi se u gradu dogodile pozitivne promjene. “Promjene počinju od nas, zato pokrenimo se i pokažimo što Možemo!”

Javite nam se!

Pošaljite poruku koristeći kontakt formu ili nam se javite na mail:
info@mozemopazin.hr