USPRKOS MALOM ODAZIVU, PAZIN IMA NOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA!
MOŽEMO! U PAZINU I NA STAROM PAZINU OSVOJIO VEĆINU

Jučer je proveden proces izbora vijeća mjesnih odbora.
Od 12 mjesnih odbora, u njih 9 kandidirana je samo jedna lista, a u njih tri (Pazin, Stari Pazin i Lindar) po dvije. U mjesnim odborima izvan gradskog središta, uglavnom je formirana po jedna nezavisna liste kroz dogovor aktivnih pojedinaca i pojedinki neovisno o političkom opredjeljenju, osim u Kršikli i Zamasku gdje je bila samo lista IDS-a, i svi su, naravno, ušli u vijeća mijesnog odbora. Izuzetak je Lindar gdje je uz nezavisnu listu bila kandidirana i lista HDZ-a, a tu je ujedno bio i najveći izlazak na birališta na kojima je nezavisna lista osvojila većinu mandata. U Pazinu i na Starom Pazinu Možemo je osvojilo većinu, a u vijeće mjesnih odbora ulaze i kolege i kolegice iz SDP-a.
Hvala svim građanima i građankama koji su jučerašnjim glasanjem dali legitimitet biračkim odborima, a na Gradu i mjesnim odborima je da u sljedećem razdoblju jačaju mjesnu samoupravu i njenu vidljivost.
Čestitamo svim izabranim kandidatima i kandidatkinjama. Među njima niz je veterana mjesne samouprave od kojih imamo što naučiti, kao i novih ljudi s kojima se radujemo surađivati. Liste i kandidate te rezultate izbora možete pogledati na web stranicama Grada.
Mjesna samouprava kod nas u praksi znači prenošenje problema građana Gradu, predlaganje i dogovaranje komunalnih prioriteta, organiziranje građana i građanki u mjesnim akcijama, organiziranje sportskih, kulturnih i zabavnih događanja itd., sukladno mogućnostima i planovima mjesnog odbora. Ovdje ima prostora za rad i angažman svih onih građana i građanki koji to žele, neovisno o tome jesu li članovi vijeća mjesnog odbora.
Svima želimo mnogo konstruktivnih zajedničkih dogovornih, radnih i zabavnih trenutaka koji će naša naselja činiti življima, urednijima i sadržajnijima.