Možemo! Pazin predalo je listu za izbore za Gradsko vijeće Grada Pazina koji će se održati
3.10.2021. Upoznajte se s našim kandidatkinjama i kandidatima na web stranicama i uživo, pratite
nas na društvenim mrežama i podržite na izborima!

Gradonačelnica Pazina iz redova političke stranke Možemo! na svojim je stranicama napisala:
“Jučer smo predali listu, danas su pravovaljane kandidature objavljene na web stranicama Grada
Pazina. To su ljudi koji su javno stali iza mene i vjerovali u mene i ja stojim iza njih.
Družeta i ja nismo na listi zato što je ovo lista za Gradsko vijeće Grada Pazina i nismo željeli birače i
biračice dovoditi u zabludu jer kao izvršna vlast ne možemo biti vijećnici/e.
Molim vas da izađete na izbore 3. listopada 2021. i omogućite da Gradsko vijeće profunkcionira i
da zamjenik i ja imamo stabilnu većinu kako bismo mogli provesti promjene koje smo započeli.
Posljednja tri mjeseca radili smo kao mravi, povratne informacije su pozitivne, ali za većinu odluka
potrebno nam je Gradsko vijeće. Primjerice, za odluku o reprogramiranju kredita gdje će Grad
Pazin uštedjeti značajna sredstva, odluku o izgradnji novog vrtića što je velika potreba roditelja i
djece, odluku o preustroju Grada kako bismo mogli bolje funkcionirati, odluke o rebalansu
proračuna za 2021. i proračunu za 2022…
Bila sam najavila da ću kao gradonačelnica obići sve mjesne odbore u rujnu, međutim, to ću učiniti
nakon izbora s pročelnicima, kako ne bih miješala kampanju i redovan rad Grada i gradonačelnice,
budući da ću tijekom kampanje u poslijepodnevnim i večernjim satima (sljedeća dva tjedna) teren
obilaziti kao podrška listi Možemo!
Resursi Grada (odnosno, vaši) neće biti (zlo)upotrebljavani u kampanji kao što se to činilo u
prethodnim kampanjama. Možemo! postaviti nove standarde jer vjerujemo i znamo da je tako
jedino ispravno.”