Kako nam je dugoročni cilj da Pazin postane privlačna sredina za život i rad kadrovima koje treba naše gospodarstvo, prioritet je u ovoj godini stvaranje preduvjeta za ostvarenje tog cilja: prihvat djece u jaslicama i vrtićima, stambena politika zbrinjavanja deficitarnih kadrova i mladih obitelji i jačanje poduzetnička zona. Jedan od preduvjeta za to je i donošenje novog Generalnog urbanističkog plana Pazina čiji je nacrt u završnoj fazi izrade i koji će uskoro na javno savjetovanje, a potom i na Gradsko vijeće u drugoj polovici ožujka. Prošle smo godine po hitnom postupku pokrenuli projekt planiranja i izgradnje novog objekta dječjeg vrtića na Starom Pazinu, za maksimalnih 10 odgojnih skupina, pa smo sad već u fazi izrade Glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole i troškovnika. Prostirat će se na površini od preko 2.200,00 m2. Odmah nakon usvajanja GUP-a, kreće se u proces javne nabave, a projekt će se kandidirati i na natječaj za izgradnju vrtića koje se uskoro očekuje. S obzirom na to da je sadašnja ustanova dosegnula maksimalnih 30 odgojnih skupina, Grad Pazin u suradnji s okolnim općinama, užurbano radi na razdvajanju ustanove kako bi se omogućilo povećanje vrtićkih grupa u budućnosti. Izmjenama i dopunama GUP-a predviđa se i nova radna zona „Pazinska III“, koja će se prostirati na 3,47 hektara o čemu će Grad Pazin dati konkretnije informacije nakon izmjene GUP-a.

Saznajte više detalja sa današnje presice naše Gradonačelnice Suzane Jašić na mrežnim stranicama Grada, a cijeli video možete pogledati na gradskom instagramu.