Osnivanjem Partnerskog vijeća Urbanog područja Pazin korak smo bliže novoj, do sada nekorištenoj mogućnosti financiranja razvojnih potreba našeg područja. UPP Pazin obuhvaća i okolne općine koje gravitiraju Pazinu: Gračišće, Cerovlje i Sveti Petar u Šumi. Veselimo se suradnji sa susjedima!
Cilj nam je zajedničkim snagama identificirati prave projekte koji će “činiti razliku”, one koji će po svom završetku otvoriti nove razvojne mogućnosti ljudima na našem području, a ne samo predstavljati budući trošak.